Ditre Italia – Circus

Linije i polukrugovi međusobno su artikulirani u igri oblika i boja ukrašenih ukrasnim znakom lakirane metalne ručke koja crpi inspiraciju iz arhitekture francuskog majstora Le Corbusiera.

 

Dizajn Stefano Spessotto