Compab – Acanthis Collection

Vidjeti sebe u tradicionalnom. Dekorativni elementi i prijedlozi inspirirani tradicijom jednostavno su morali biti uključeni, jer su toliko tipični za klasični stil. Vrata s okvirom s reljefnim oblikom u sredini, važnim i po obliku i po materijalu. Dostupan s lakiranom završnom obradom ili u jasenovom drvu.

Dizajn Compab