Obrazac za jednostrani raskid Ugovora

Ovom izjavom raskidamo Ugovor o kupoprodaji sklopljen između 

Moderni projekti d.o.o. Rijeka, Berte Jardas 24 (u daljnjem tekstu: prodavatelj) 

Popunjava prodavatelj