Tomasella – Doxa

Doxa je walk-in ormar koji se sastoji od otvorenih modula, bočnih stranica i pregrada, između kojih se mogu umetnuti ladice, police, pribor i unutarnje okove. Njegova posebnost je smanjena dubina bočnih stranica koje ne pokrivaju cijelu dubinu walk-in ormara, čime ga čine vizualno laganim.

Model
V 223 – 239 – 255
Š 90 – 98 – 117.2 – 136.2

Dizajn Tomasella