Tomasella – Dress

Poput elegantne odjeće, koža, eko-koža i eko-koža oblače i prekrivaju ormar: profinjene i originalne završne obrade za komad namještaja koji je lijep izvana i organiziran iznutra. Ormar sadrži svoj stil izražavajući sa izborom završnih obrada i detalja. Vodoravna ručka uvučena je u površinu vrata i savršeno je u ravnini s njima: mali detalj koji funkcionalnost pretvara u ljepotu.
Završna obrada vrata od eko kože i eko nubuka, koža.

Model
H 239 – 255
W 43.7 – 47.7 – 57.3 – 90 – 98 – 117.2

Dizajn Tomasella