Tomasella – Gola

Ormar s utorom povećava čistoću volumena. Praktičan i udoban urez koji olakšava pokret otvaranja i zatvaranja.
Integrirana ručka.

Model
H 223 – 239 – 255 – (287 samo SMART)
W 43.7 – 47.7 – 57.3 – 90 – 98 – 117.2

Dizajn Tomasella