Adriani & Rossi – Real Materials

Tapete s efektom materijala, zahvaljujući poleđini u TNT tkanini papir je fleksibilniji i neprozirniji, eliminirajući bilo kakvu hrapavost zida.

Adriani e Rossi – Real Materials