Colombini – Volo loft and bridges

Inovativna rješenja i elementi osmišljeni kako bi svaki prostor učinili funkcionalnim i dizajniranim da odgovori na dinamične potrebe i prilagodljiv svakoj životnoj situaciji.

 

Dizajn Colombini Casa