Tomasella – Fusion

Krevet Fusion je i nazivno i zapravo potpuna fuzija elemenata: uzglavlje, okvir kreveta i noćni ormarić čine cjelinu s velikom scenskom pojavnošću.

Tomasellla