Tomasella – Halley

Skulpturalni stol koji spaja čvrstoću i eleganciju. Baza “zvijezda” podržava blago zaobljeni pravokutni vrh, dostupan u različitim završnim obradama. Svaka verzija je savršena ravnoteža materijala i vizualnog.
VRHUNSKI ZAVRŠNI MATERIJAL, OTVORENE PORE I MAT LAKIRANI
Na razvlačenje
Š 180 (230-280) D 100 V 75
Š 200 (250-300) D 110 V 75
Š 240 (290-340) D 120 V 75

POVRŠINE OD STAKLA I KAMENA
Š 180 D 110 V 75 cm
Š 200 D 110 V 75 cm
Š 220 D 120 V 75 cm
Š 240 D 120 V 75 cm
Š 260 D 120 V 75 cm
Š 180 D 100 V 75 cm
Š 200 D 100 V 75 cm
Š 220 D 100 V 75 cm
Š 240 D 100 V 75 cm
Š 260 D 100 V 75 cm

Tomasella