Tomasella – Liscia

Glatka vrata sa stilskom širinom modularnosti i završnih obrada omogućuju vam stvaranje rješenja i posebnih efekata s velikom osobnošću. Fokus je na drvu, lakovima i završnim slojevima s otvorenim porama.

Model
V 223 – 239 – 255 – (287 solo SMART)
Š 43.7 – 47.7 – 57.3 – 90 – 98 – 117.2

Ručke
SEGNO * ( Standard ), MOD, LINEA (V 40.7 – 82.5), EGO, EGO XL, LEILA

Dizajn Tomasella